Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Beskrivning av hur vi behandlar våra medlemmars personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om våra medlemmar, så som personnummer, namn, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ansöka om LOK-stöd (via Riksidrottsförbundet), aktivitetsstöd från kommunen, hantera medlems- och träningsavgifter, försäkra våra medlemmar samt för att kunna nå våra medlemmar med information om exempelvis inställda träningar eller andra förändringar inom organisationen.

       Vi samlar in de uppgifter vi behöver från inskrivningsblanketten som varje ny medlem fyller i vid sin första träning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla våra medlemmars personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är aktiv medlem i föreningen och i max upp till fem år efter senast inbetalda medlemsavgift. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och dina uppgifter kommer då raderas från våra register. Vi spar dina uppgifter digitalt i ä IdrottOnline (Läs mer om IdrottOnlines integritetspolicy).

       De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Riksidrottsförbundet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Bilder

Vi fotograferar ibland vid våra träningar. Bilderna kan publiceras på våra sociala medier och/eller vår hemsida i syfte att visa vår verksamhet. Ibland tar vi miljöbilder för att använda på enklare marknadsföringsmaterial om att börja träna i vår verksamhet. Det kan vara tryckta tidningsannonser, affischer eller digitala annonser.

Om du inte önskar vara med på bild, kontakta din närmsta instruktör och bocka NEJ i samtycket om fotografering. Vi delar inte våra bilder till tredje part utöver våra sociala kanaler som är Facebook och Instagram. Våra bilder på hemsidan lagras på vår domän. Du kan när som helst dra tillbaka ditt fotosamtycke och dina uppgifter kommer då raderas från våra register. Observera att redan tryckt material inte kan återtas.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Matheus Kerttula, klubbinstruktör för Skelleftebygdens Jujutsuklubb. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-mail: skebygdensjujutsu@gmail.com eller genom att prata med din instruktör.

       Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.